ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΛΕΒΗΝΑ

Μονοπάτι Διερεύνησης & Ανακάλυψης στου Λέντα Ηρακλείου Κρήτης

The Ancient Asclepieion Levinas (Greek Ministry Of Culture)

Η Ανατρεπτική Θεωρία ενός Ιταλού (του Piero Meogrossi) για τον Λέντα στην Κρήτη

Ο Νίκος Καζαντάκης στου Λέντα

ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ «Ἰητῆρα νόσων Ἀσκληπιόν», Αναπαράσταση Θεραπευτικής Τελετουργίας στο χώρο του Ασκληπιείου της Λεβήνας, Λέντας 25 Σεπτεμβρίου 2021

Photo Gallery of the archeological site Levina and Lentas Village South Heraklion prefecture