Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στα Ασκληπιεία της Κρήτης

Ασκληπιείο Αρχαίας Λισσού στα Χανιά

Ασκληπιείο Αρχαίας Λεβήνα στο Ηράκλειο 

Αποστολίδου Ανθή Μινωική Ιατρική

488, 120916, ΡΧ Καλαθάκη ΕκπΜονοπati ΣΟΥΓΙΑ ΛΥΣΣΟΣ

293,120917, ΡΧ Καλαθάκη ΕπιμΠρογρ Ασκληπιείο Λεβήνα Γόρτυνα